Κατά την διάρκεια παραμονής του ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ

στη Θεσσαλονίκη οι ώρες επισκέψεως έχουν προγραμματισθεί ως ακολούθως:

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00 – 13:45: ΑΝΟΙΚΤΟ για ομάδες μαθητών σχολείων ή κοινού

13:45 – 16:00: ΚΛΕΙΣΤΟ

16:00 – 18:30: ΑΝΟΙΚΤΟ για το κοινό

ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ και ΑΡΓΙΕΣ

 09:00 – 14:00: ΑΝΟΙΚΤΟ για το κοινό  

 14:00 – 16:00: ΚΛΕΙΣΤΟ

16:00 – 18:30 ΑΝΟΙΚΤΟ για το κοινό   

ΑΠΟ ΤΗΝ 29η  ΟΚΤ 17 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΑΠΟΠΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00 – 13:15: ΑΝΟΙΚΤΟ για ομάδες μαθητών σχολείων ή κοινού   

13:15 – 15:00: ΚΛΕΙΣΤΟ

15:00 – 17:30: ΑΝΟΙΚΤΟ για το κοινό  

ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ και ΑΡΓΙΕΣ

09:00 – 13:15: ΑΝΟΙΚΤΟ για το κοινό   

13:15 – 15:00: ΚΛΕΙΣΤΟ

15:00 – 17:30 ΑΝΟΙΚΤΟ για το κοινό  

© Live-Radio.gr | Radiostation.gr